Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vladimír Mulík

Výsledky pretekov

---== CHOVNÉ PÁRY ==--- 

Na rok 2016

Zväčšenie - kliknutím na obrázok.

CHOVNY PAR č.1

               http://celestinamilan.websnadno.cz/09-2632.jpg

SK-15-0999-6846

   

 

                                  

                                                                                                                                                                             

 

 

CHOVNY PAR č.2A

B-12-2177554

           http://celestinamilan.websnadno.cz/b-12-554.jpg

Original Herbots: Syn "Supur Million"2.Eso Belgie stredné trate 2008.Z matkynej je vnuk "Made in Haeven"7.Nat. Bourges 16.771.h 7.Eso Belgie stredný tratí 2008.Prikladam foto otca"Supur Million"

            

 B-14-2338734 

      http://celestinamilan.websnadno.cz/b-14-734.jpg

Original Herbots: Dcera holubice"Marcella"  B-13-2111134 ktora vyhrala 1.Nat.Argenton 32.044.h vtomto závode porazila starých aj mladých holubov.Z otcovej strany je vnučka "YVANA"  1.Eso Belgie stredných tratí 2009, 9x1.cena .Prikladám foto matky "Marcella" a foto deda "YVANA"

                 

                                                                                                                                                                       

 

CHOVNY PAR č.2B

B-11-2122515

                       http://celestinamilan.websnadno.cz/b-11-515.jpg 

Original Deno-Herbots: Tento holub  je vnuk "Supur Million"2.Eso Belgie stredné trate 2008.Z matkynej strany je vnuk"Bliksema" super chovného holuba G.Vandenabeele.Prikladam foto deda "Supur Million"a "Bliksema" 

            

 

NL-08-1536388

     http://celestinamilan.websnadno.cz/--nl-08-1536388.jpg

Super chovná holubica od Eijerkampa,je vnučka olympionika "Bartoli" a vnučka "Silvestra".Otec je holubice syn "Bartoli" "Hakem",výborný zavodník a chovný.Matka holubice je dcera"Silvestra" výborná zavodnička.Prikladam foto.rodičov a starích rodičov.

     

                                                                                                                                                                                                                                

 

                           CHOVNY PAR č.3A                                         

NL-14-1219719

                       

       http://celestinamilan.websnadno.cz/hary.jpg 

Otec holuba syn "Rudyho" super chovného holuba Gabyho Vndenábbele.Matka holuba je dcera "Harryho" J Hoojmansa 1.Nat.Blois  37.728.h, 1.Nat.Chateaur  22.340.h, 3.Nat. Chateaud 21.520.h.Harry bol párený na vlastnú sestru stoho parenia je matka.Prikladam obidvoch dedov foto"Rudyho"a "Harryho" a prarodičov.

 

 

B-11-2122405   

   http://celestinamilan.websnadno.cz/b-11-405.jpg

Original Deno-Herbots: Tato holubica je vnučka"Bliksema" super chovného holuba u G.Vandenabeele.Prikladam foto deda"Bliksema"

                                                                                                                                                                        

 

              

CHOVNY PAR č.3B

B-11-2122396

                http://celestinamilan.websnadno.cz/b-11-396.jpg

Original Deno-Herbots:Otec holuba "Gimondi"1.c  Prov  Argenton 1.581.h, 4.c Nat. Argenton 9.030.h, 3.c La Suteraine 2.605.h

Matka holuba dcera "Bliksem" x "Super Lea" tato pára bola super chvná u G.Vandenabeele.  Prikladam foto deda"Bliksem".

  

DV-14-5138-667

               

          http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-14-667.jpg

Original Jssef Kuser: Otec holubice je syn "Blaue WITENBUIK" x "To.Bliksem" je dcera "Bliksema" a teta Harryho.Matka holubice je dcera Prangeho "261" ktorý vyhral 10x1.cenu.Prikladam foto deda "261"a pradeda "Bliksema".

 

 

                                                                                                                                                                               

CHOVNY PAR č.4

B-08-2239816

        http://celestinamilan.websnadno.cz/b-08-816.jpg

Original Herbots: Ttnto holub syn "ATTILU" 1.Eso Belgie stredné trate 2004.Attila za rok nalietal 8.200.km.Prikladám foto otca.

      B-12-2198239

    http://celestinamilan.websnadno.cz/b-12-239.jpg

Original Herbots: Tato holubica 239 je vnučka "Blauwe Stočes" 1.Nat Argenton  5.208.h, bol 1.holub sveta stredných tratí olympiada Dortmund 2009

Matka holubica 239 je neter "YVANA" 10x1.cena a je vnučka "Bliksema" G.Vandenabeele,z matkynej strany vedie krv National 1.Prikladám foto deda  "Blauwe Stočes" a pradeda"Bliksema"

 

 

 

                                                                                                                                                                               

CHOVNY PAR č.5

B-12-2177402

   http://celestinamilan.websnadno.cz/b-12-402.jpg

Original Herbots: Tento holub je vnuk "MILLION"1.Eso Belgie stredné trate 2007.Prikladam foto deda "MILLION".

         B-12-2177637

       http://celestinamilan.websnadno.cz/b-12-637.jpg

Original Herbots: Tato holubica je dcera "SUPER MILLION" 2.Eso Belgie stredne trate 2008.Zmatkynej strany je vnučka "JULES"1.Prov.Eso Belgie stredne trate2007, 6.holub sveta olympiada Dordtmund 2009.Prikladam foto otca "SUPERMILLION"

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

CHOVNY PAR č.6

B-08-2169795

  http://celestinamilan.websnadno.cz/b-08-795.jpg

Original Herbots: Tento holub je syn "Juliana" ktorí vyhral 1.Nat.Argenton 22.324.h 2006.Julian je syn "Kanon" 10x1.cena,z matkynej strany je vnuk "DE FIGO" ktorí vyhra 16c1.cenu stoho 1.cena Nat. Bourges 12.266.h. Prikladam foto otca "Juliana" a deda"DE FIGO" .

 

 

B-09-5163394

 http://celestinamilan.websnadno.cz/b-09-394.jpg

Original Herbots: Tato holubica z otcovej strany je vnučka "Million"1.Eso Belgie stredných trati 2007.Z matkynej strany je vnučka "FILIP" 1.Prov.Eso Belgicka stredné trate 2003.Filip bol 1.holub sveta  stredné trate olympiada Porto 2005.Prikladam foto deda "Million" a deda "FILIP" .

 

                            

                                                                                                                                                                             

 

CHOVNY PAR č.7

B-06-2259637

   http://celestinamilan.websnadno.cz/b-06-637.jpg

Original Herbots: Tento holub je vnuk "DE FENOMENALE" ktorí vyhral 4x1.cenu.Z otcovej strany je vkrvnený na National 1.Schelens.Prikladam foto deda"DE FENOMENALE" 

 

CZ-12-0334-3152

 http://celestinamilan.websnadno.cz/12-0334-352.jpg

100%Herbots. Tato holubica je vnučka "MAGNUM" 3.Nat. Eso Belgie strednych tratí 2008,za rok umiestnil 20 zavodov a nalietal 8.455.km a je vnučka "POWER"1.Nat.Eso Belgie strednych tratí 2008,za rok umiestnil 21.zavodov a nalietal 8.357.km. Power je vnuk "DE FENOMENALE" 4X1.CENA.Prikladam foto deda  "MAGNUM"

 

                                                                                                                                                                               

CHOVNY PAR č.8

YVAN JUNIOR

        http://celestinamilan.websnadno.cz/1604.jpg

Yvan Junior je vnuk 1.Esa Belgie 2009 stredných tratí.Yvan B-07-2103401 je super chovný ktorí splodil u Herbotsov super závodnikov.Stačí si prečítať Letu Zdar 3/2014,albo si pozrieť WWW.HERBOTS.COM.Otec Yvana Junior je vnuk svetoznámeho "Bliksema".Yvan je tiež vnuk "Bliksema".Prikladám foto Yvana a Bliksema.

  

 

SK-12-01109-491

 http://celestinamilan.websnadno.cz/14-26.jpg

Tato holubica super chvneho holuba "DV-11-02088-1100" linia Prange Kurta Stöcla ktorý vyhral 11x majstra RV.Holub vedie krv Prangeho "Eurostara"1.Eso Nemecka a "330" ktorý  vyhral 8x1.cenu.Brat tejto holubice SK-14-01003-467 vyhral u Pala  Javorčeka   1.c 3.258.h,5.c 2.518.h.U mňa lieta špičkovo jeho syn "SK-13-01003-906".Matka holubice je vnučka "DE KANNIBAAL"1.Eso Belbie stredne trate 1996 a vnučka "Eurostar"1.Eso Nemecka.Prikladam foto brata "467" "Eurostar" a "DE KANNIBAAL".

 

 

 

                                                       

                                                                                                                                                                                

CHOVNY PAR č.9

DV-11-02088-1100

       http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-11-1100.jpg

Original Kurt Stöcl: Supur chovný holub od Kurta Stöcla ktorý vyhral 11x majstra RV.Holub vedie krv Prangeho "Eurostara"1.Eso Nemecka a "330" ktorý  vyhral 8x1.cenu.Syn tohoto holuba  SK-14-01003-467 vyhral u Pala  Javorčeka            1.c 3.258.h,5.c 2.518.h.U mňa lieta špičkovo jeho syn "SK-13-01003-906".Prikladam foto pradeda "EUROSTAR".

 

B-14-2177260

         http://celestinamilan.websnadno.cz/888.jpg

Original Van Avondt: Otec- holubice 100% brat "Million"1.Eso Belgie stredných tratí 2007 a "Super Million" 2.Eso Belgie stredných tratí 2008.Matka je dcera"Super Million" 2.Eso Belgie stredných tratí 2008."Super Million" bol párený 1/2 sestru"Erika"ktorí vyhral 1.c 31.168.h,1.c 24.353.h. Prikladám foto deda "Super Million" 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

CHOVNY PAR č.10

DV-14-5138-1682

 

        http://celestinamilan.websnadno.cz/1.jpg

100% Leo Heremans: Tento holub obojstrany vnuk "Jan Roeper".Jan Roeper dal syna B-10-6146241 ktoreho kúpil Wolfgang Roeper,u ktoreho holub pretekal a stal sa 2.Esom Nemecka 2012 a 1.holub sveta olympiada Nitra 2013 kategoria D."B-241"je stríc nážho holuba,prikladam foto strica"B-10-6146241.

DV-14-5138-945

          ttp://celestinamilan.websnadno.cz/dv-945.jpg  

100% Leo Heremans: Tato holubica z otcovej strany vnučka "Nieuwe Olympiade" 2.holub sveta olympiada Poznan 2011, ktoreho kúpil Eijerkamp 210 000.Eur.Matka holubice je neter"BOLT" 1.Eso Belgie mladých 2012 a 4.holub sveta olympiada Nitra 2013.Priklada foto "Nieuwe Olympiade"a  "BOLT" .Nadrakší holub sveta  "BOLT" ktoremu sa vyšplhala jeho cena na neuveritelných 310 000.Eur.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

CHOVNY PAR č. 11

DV-08-0824-633

                  http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-10-633.jpg

 Original Bern Kröger: Otec thoto holuba je syn "EURO"1.Nat.Eso mladých 2003.1.Eso Europa Nat. Cup.Cat. 2004 .Matka holuba je vkrvnená na "EURO".Brat "EURO"bol parený na dceru "EURO" stoho parenia je matka nážho holuba.

Prikladam foto deda "EURO".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

B-10-2214489

     http://celestinamilan.websnadno.cz/--b-10-2214489.jpg 

Original Van Den POOL: 100% Leo Heremans: Z otcevej strany je 2-krat "Olympiade 003",  z matkynej strany 1-krat"Olympiade 003" a 1-krat vedie "EURO".Dcera tejto holubice "11-1299"vyhrala 1x1.cenu.Prikladam foto. "Olympiade 003"a "EURO"

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

CHOVNY PAR č. 12

NL-12-1004908

         http://celestinamilan.websnadno.cz/nl-908.jpg

 Original Poortvliet: 75% Leo Heremans-25% Dirk Van Dyck.Otec holuba je 2x vkrvneny na  "EURO"1.Nat.Eso mladých 2003.1.Eso Europa Nat. Cup.Cat.Matka holuba je vnučka"DI CAPRIO"super chovný holubDirk Van Dyck ktoreho zakupil od Lea Heremansa . "DI CAPRIO"dal Van Dycka mnoho špičkových zavodnikov ale njlepší zních bol"Olympik Niels"ktorí bol 3.holub sveta na olympiade v Nitre 2013.Perikladam foto deda"DI CAPRIO" a "EURO"1.Nat.Eso .

 

DV-15-02114-5853

 http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-15-5853.jpg

Tato holubica je 100% Leo Heremans, je vnučka "426" 7x1.cena a vnučka "Wonderaske" 1.Nat. Eso AVE  Regina 2001.Jedna znajlepších chovných holubic Lea Heremansa.Prikladam foto."Wonderaske" 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                                                                 

CHOVNY PAR č.13

DV-14-5138-1576

            http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-1576.jpg

DV-14-1608-403

     http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-403.jpg

 

                                                        

 

                                                                                                                                                                                 

CHOVNY PAR č. 14

B-13-5269013

      http://celestinamilan.websnadno.cz/b-013.jpg

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

CHOVNY PAR č.15

SK-13-01009-167

 http://celestinamilan.websnadno.cz/sk-167.jpg

 

DV-14-1608-412  

          http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-412.jpg

Tato holubica je 100% Leo Heremans,je vnučka "Lucky Punch"najlepší chovný holub Inga Kerstinga.

 

                                                                                                                                                                                 

CHOVNY PAR č.16

B-10-2217329

         http://celestinamilan.websnadno.cz/2217329.jpg

Výborný chovný vkrvnený na olympiade 003.Jeho štyria potmkovia sú v závodnom time.100% Leo Heremans-Pozri si foto 003.

DV-06105-15-82    

      http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-06105-15-82.jpg

Tato je 100% Drapa má v rodokmeni tie najlepšie Esá Nemecka ako aj olympionikov.Je vnučka"Pokerface"- "Sky Fighter" a "Shakira".Prikladám foto "Pokerface"- "Sky Fighter" a "Shakira".

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

CHOVNY PAR č.17

DV-15-02114-5953

 http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-15-5953.jpg

Nová posila na holubník od Team Schielf-Stiens vnuk "Gilberta"100% Leo Heremans

DV-15-0123-573

    http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-15-573.jpg

http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-15-573_1.jpg

Nová posila,tato má v rodokmeni tie najlepšie Heremansove Esá."Olympik Sperwer","Bolt","De Jan","Olympiade 003".100% Leo Heremans.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

CHOVNY PAR č.18

DV-13-05138-1550

     http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-1550.jpg

Výborný chovný vnuk olympiade 003 Leo Heremans.Dcera 14.cena Tatry Derby 520.km.Prikladám foto deda.

 

DV-14-1608-428

 

        http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-428.jpg

Original G+I Kersting: 100" Leo Heremans.Tato holubica je dcera "KNOCK OUT" jevlastný brat "Lucky Punch"a SU"PER BREEDER 003".To sú najchovnejší holubi Kerstinga.Prikladam foto rodičov a "Lucky Punch"

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

CHOVNY PAR č.19

SK-06-01001-1110

        http://celestinamilan.websnadno.cz/sk-1110.jpg

HUNG-13-16-32426

       http://celestinamilan.websnadno.cz/hung-426.jpg

 

 

                                                                                                                                                                                 

CHOVNY PAR č.20

CZ-06-0153-222

     http://celestinamilan.websnadno.cz/--cz-06-0153-222.jpg

SK-13-01003-908

     http://celestinamilan.websnadno.cz/sk-908.jpg

                                                                                                                                                                             

CHOVNY PAR č. 21

 

DV-14-7216-397

 

       http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-397.jpg           

DV-07911-13-1193 

"RONALDYNA"

           http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-1193.jpg

Ronaldýna je z otcovéj strany vnučka "RONALDA" super chovného holuba Andreasa Drapu.Z matkynej strany je vnučka "BIENE" 1.Esa Nemecka 2006 3x1.cena,4x2.cena.

100% Andreas Drapa.

 

 

                                 

 

                                                                                                                                                                                 

 

CHOVNY PAR č.22

DV-04411-12-420

   http://celestinamilan.websnadno.cz/-dv-420_nahled.jpg 

SK-13-01003-2393

                http://celestinamilan.websnadno.cz/sk-2393.jpg

 

             

                                                                                                                                                                                 

 

CHOVNY PAR č.23

B-09-4329907

      http://celestinamilan.websnadno.cz/r.1.jpg

                                       http://celestinamilan.websnadno.cz/r.2.jpg

Original Rudolf u. Irene Detter: Tento holub má v rodokneni super chovné Esá Vandenabeeleho.100% G.Vandenabeele

SK-11-01109-602

     http://celestinamilan.websnadno.cz/img039.jpg

Výborná chovná jej dcera 3x1.na holubníku.Hlubica má v rodokmeni najlepšie Merweho a Kopmanské esá

 

 

 

                                                                                                                                                                               

CHOVNY PAR č. 24

SK-11-01002-1232

        http://celestinamilan.websnadno.cz/img038.jpg

SK-13-01803-1121

          http://celestinamilan.websnadno.cz/r.3.jpg

Original Košta C+M: Tato holubica ma v rodokmeni super Esa ako "Wittebuik"-"Bliksem"-"Blauve Gaby"-"Yvan"

Prikladam syn "Blauve Gaby"-"Wittebuik"-"Bliksem"-"Yvan"

   

                                                                                                                                                                             

 

CHOVNY PAR č. 25

CZ-11-0198-386

    http://celestinamilan.websnadno.cz/marek.jpg

Originál Marek Skrbek.Tento holub je vnuk "Bielookého",vnuk olympionika "7",a vnuk "Hermasky".Prikladám foto.

     

SK-13-02906-2062

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

DV-08-09543-1066

         http://celestinamilan.websnadno.cz/dv-1066.jpg

SK-12-0203-1506

         http://celestinamilan.websnadno.cz/img040.jpg

Matka tejto holubici bola výborná zavodnička u Chytila,bola 1.Eso ročných OZ Senica 2011 a 5.Eso Slovenska šport A 2012.

 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

TOPlist